• Karta statystyczna do karty zgonu zawiera przyczynę zgonu, której udokumentowanie może być konieczne przy okazji ubiegania się o odszkodowanie w firmach ubezpieczeniowych oraz w banku, w przypadku ubezpieczonych pożyczek. USC odsyła do GUSu wspomniane karty i nie ma już dostępu do zawartych w niej danych, dlatego zaleca się skopiowanie ich przed rejestracją zwłaszcza w przypadkach określonych jw.
  • Uwaga: uprzejmie prosimy w imieniu swoim jak w imieniu innych firm pogrzebowych o niekorzystanie z usług ludzi którzy w takich instytucjach jak USC nagabują klientów na skorzystanie z ich usług, prosimy również o niekorzystanie z formacji od pracowników służby zdrowia, przeważnie ci obcy którzy próbują niby pomóc, to w sumie końcowej działają na niekorzyść rodzin osób zmarłych. Takich dobrych ludzi prosimy się wystrzegać, dużo lepszym rozwiązaniem jest podpowiedź nawet sąsiadki czy kogoś z rodziny kto organizował ceremonię pogrzebową w niedalekim czasie, taka osoba może zarekomendować firmę pogrzebową słowami: tam warto, bez problemów odbyła się organizacja pogrzebu, można w każdej kwestii się dogadać. Inne przypadki rodzą patologię i korupcję z którymi staramy się walczyć, ale do tych działań potrzebna jest nam również pomoc naszych klientów, ponieważ jak długo będziecie Państwo korzystali z takich usług, tak samo długo będzie trwało wykorzystywanie przez nieuczciwe firmy.

Zasiłek Pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. Ubezpieczonego,
2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.
Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:
* dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
* przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
* wnuki i rodzeństwo,
* małżonek (wdowa i wdowiec),
* rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Zasiłek Pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
Zasiłek Pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

NASZ ADRES:
ul. Mickiewicza 13
11-015 Olsztynek
Tel: 89 519 34 10
Tel: 604 051 513

 

JAK DOJECHAĆ ?

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.